مقاومت ثابت متغیر

مقاومت ولوم پتانسیومتر


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


مقاومت 1 کیلو 1/4 وات

مقاومت 1 کیلو 1/4 وات

مقاومت 1 کیلو 1/4 وات DIP استاندارد..

80 تومان

مقاومت 10 کیلو 1/4 وات

مقاومت 10 کیلو 1/4 وات

مقاومت 10 کیلو 1/4 وات DIP استاندارد..

80 تومان

مقاومت 120 اهم 1 وات

مقاومت 120 اهم 1 وات

مقاومت 120 اهم 1 وات DIP ..

612 تومان

مقاومت 4.7 کیلو 1/8 وات

مقاومت 4.7 کیلو 1/8 وات

مقاومت 4.7 کیلو 1/8 وات DIP یک هشتم وات کوچک&..

58 تومان

پتانسیومتر 1K اهم خوابیده

پتانسیومتر 1K اهم خوابیده

پتانسیومتر 1K اهم خوابیده..

2,125 تومان

پتانسیومتر 5K اهم خوابیده

پتانسیومتر 5K اهم خوابیده

پتانسیومتر 5K اهم خوابیده..

2,125 تومان

پتانسیومتر 10K اهم خوابیده

پتانسیومتر 10K اهم خوابیده

پتانسیومتر 10K اهم خوابیده..

2,125 تومان

پتانسیومتر 20K اهم خوابیده

پتانسیومتر 20K اهم خوابیده

پتانسیومتر 20K اهم خوابیده..

2,125 تومان

پتانسیومتر 100K اهم خوابیده

پتانسیومتر 100K اهم خوابیده

پتانسیومتر 100K اهم خوابیده..

2,125 تومان

پتانسیومتر 1M اهم خوابیده

پتانسیومتر 1M اهم خوابیده

پتانسیومتر 1M اهم خوابیده..

0 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)